Lawendowy Lad Lavender pattern mug big. A cup with a lavender flower motif comes in three sizes. You can enjoy a hot, aromatic drink from it. Lawendowy Lad A bowl with a lavender pattern small. A ceramic product fully hand-made from high-quality clay, using at the first stage of creating real. Lawendowy Lad Embroidered cotton bag small.

The clock is made by the Japanese method of Shou Sugi Ban, i.

Both the bag and the bag are made of natural material raw cotton machine-embroidered with the lave. Anielskie Rekodziela Fired clock. The clock is made by the Japanese method of Shou Sugi Ban, i. Lawendowy Lad Aroma bag cotton. Lawendowy Lad The white dog scented cuddly toy.

Lawendowy Lad Lavender pattern mug medium. A cup with a lavender flower motif comes in three sizes. You can enjoy a hot, aromatic drink from it. Lawendowy Lad A bowl with a lavender pattern small. A ceramic product fully hand-made from high-quality clay, using at the first stage of creating real.

Lawendowy Lad Embroidered cotton bag small. Both the bag and the bag are made of natural material raw cotton machine-embroidered with the lave. Anielskie Rekodziela Fired clock. Zobacz przyklady tlumaczenia on first glance pasujacych przykladów: 8. Zobacz przyklady tlumaczenia on the face of it pasujacych przykladów: pierwszy rzut oka.

Zobacz przyklady zawierajace meets the eye pasujacych przykladów: Deformacje Susan sa szokujace na pierwszy rzut oka I know Susan’s deformities are shocking at first glance Aplikacja zostala wyposazona w wizualizacje przypominajaca na pierwszy rzut oka projekt InteliSHOP, zachowujac jego wyrazistosc i kolorystyke. The application has been equipped with visualization resembles at first glance ; InteliSHOP Project maintains its clarity and color.

W Zero 1 PRO na pierwszy rzut oka ich nie widac. They are not really visible at first sight in the Zero 1 PRO. Aplikacja zostala wyposazona w wizualizacje przypominajaca na pierwszy rzut oka projekt InteliSHOP, zachowujac jego wyrazistosc i kolorystyke. The application has been equipped with visualization resembles at first glance ; InteliSHOP Project maintains its clarity and color.

Na pierwszy rzut oka sposób prezentacji muzyki – skupiony, bez nerwowosci, a wrecz troche zdystansowany – zbliza go do propozycji szwedzkiej Supry. At first sightthe pierwszy rzut that the cable presents music – in a focused and even a little detached manner, devoid of nervousness – brings it close to products of the Swedish Supra company.

Zaklad jest gotowy do zapylania 2 tygodnie po klastrów kwiatów zenskich pierwszy rzut oka. A plant is ready to pollinate 2 weeks after the clusters of female flowers first appear. Na pierwszy rzut oka edycja genów ludzkich zarodków w celu leczenia chorób wydaje sie chwalebnym projektem.

On pierwszy rzut glancegenetic editing of human embryos to treat diseases seems like pierwszy rzut laudable project. To wyglada podobnie na pierwszy pierwszy rzut oka dla laików, Jednak dobrze znanej techniki nowoczesnych przegladarek internetowych. This looks similar at first sight pierwszy rzut laymen, However, a well known technique of modern Internet browsers.

Jasne mieszkanie z atrakcyjnym stylu spadnie do na pierwszy pierwszy rzut oka, dzieki cennym obrazem La Pedrera na scianie dlugiego korytarza. Bright apartment with an attractive style to fall for at first sightthanks pierwszy rzut its precious picture pierwszy rzut La Pedrera over the wall of the long pierwszy rzut.